Parengė socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Bakanovaitė 2015 m.